Scopurile asociației

Conform statutului, Asociaţia doreşte să:
–  întreţină şi să cultive în mod demn limba, cultura şi tradiţiile româneşti, precum şi identitatea membrilor săi
– să promoveze interesele comunităţii româneşti din Cehia prin organizarea de activităţi sportive, culturale şi educaţionale, prin propagarea folclorului românesc în Cehia, prin acordarea de asistenţă membrilor săi în caz de necesitate
– să reprezinte, în limita competenţei şi posibilităţilor de care dispune, interesele comunităţii româneşti în faţa autorităţilor române şi cehe
– să sprijine schimbul cultural între Cehia şi România.